Historia Garbicza i okolic w starej fotografii.

 

Wspólna pamiątkowa fotografia wykonanna prawdopodobnie gdzieś ok. 1900 roku. Na fotografii widać kilku członków rodziny pana Ottona Alischa, właściciela budynku który przed wojną miał numer 27. Zdjęcie zrobił fotograf Friedrich Firchow z Ośna Lubuskiego, a udostępniła je ze swoich zbiorów pani Małgorzata Maczyńska.

 

 

Chór męski z Garbicza. Fotografia na pamiątkę festynu śpiewu latem 1908 roku w Bukowym Lesie w Garbiczu. Jeden z byłych mieszkańców wsi, pan Otto Polomka, rozpoznał na tym zdjęciu nie tylko miejsce w którym zrobiono zdjęcie, ale również swojego dziadka. Ojciec jego matki stoi piąty od prawej. Z opublikowanych wspomnień innego z byłych mieszkaćców Garbicza wiadomo, że przy południowo wschodnim końcu Jeziora Wielicko był Bukowy Las, a w nim kilkusetletnie buki o gigantycznych rozmiarach. W tej "świętej katedrze" mieszkańcy Garbicza urządzali wiele festynów, a przede wszystkim festyny śpiewu. Garbicz miał chór męski już przed pierwszą wojną światową. Były mieszkaniec wsi przypomina sobie z dzieciństwa taki festyn śpiewu w którym uczestniczył również chór z Torzymia. Oba chóry pod starymi bukami brzmiały wyjątkowo dobrze. Niedaleko od tego miejsca są tak zwane "szwedzkie umocnienia", gdyż tam chronili się mieszkańcy wioski przed Szwedami podczas wojny trzydziestoletniej. W rzeczywistości jest to słowiańskie wczesnośredniowieczne grodzisko. Bukowy Las nad Jeziorem Wielicko w Garbiczu był już od XIX wieku kilkakrotnie wzmiankowany w renomowanej światowej literaturze botanicznej w związku z odkrywaniem w nim różnych osobliwości przyrodniczych. Gigantycznych rozmiarów kilkusetletnie buki tworzące kiedyś "świętą katedrę" zostały ok. 2000 roku bezrefleksyjnie wycięte przez Nadleśnictwo Torzym. Zdjęcie ze zbiorów własnych (fotokopia).

 

 

Warsztat kołodzieja (po niem. Stellmacherei) w Garbiczu. Kołodziej, zwany też stelmachem (z niem. Stellmacher) trudnił się wyrobem drewnianych wozów. Obecnie ten zawód jest prawie całkowicie wymarły. Na zdjęciu od prawej: kołodziej pan Albert Sauer, jego syn Rolf-Dieter Sauer i dwóch czeladników. Zdjęcie udostępnił ze swoich zbiorów wnuk kołodzieja, pan Dietmar Sauer.

 

 

Kościół w Garbiczu od strony wschodniej. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Małgorzaty Maczyńskiej.

 

 

Wnętrze kościoła w Garbiczu. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Małgorzaty Maczyńskiej.

 

 

Dwaj francuscy jeńcy wojenni przydzieleni do prac ogrodniczych pozują przy oknach inspektowych w przypałacowym ogrodzie w Garbiczu. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Lucien Guerard.

 

 

Grupa francuskich jeńców z wojennych z "Arbeitskommando 15b" pozuje w Garbiczu w jeziorze Wielicko w miejscu gdzie było przed wojną kąpielisko. Na drugim planie po lewo widać istniejącą do dziś przy drodze nad jeziorem grupę buków. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana José Starck.

 

 

Jezioro Wilcze. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Lucien Guerard.

 

 

Ulica Dworcowa w Torzymiu. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Lucien Guerard.

 

 

Historyczne numery posesji w Garbiczu.
Pochodzące z różnego okresu numery posesji w Garbiczu są świadkiem historii i również mogą nam trochę powiedzieć o czasach w których powstały.

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!