1. Wykluczenie odpowiedzialnośc za zawartość serwisu internetowego Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza

Treści zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące. Podane informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu cywilnego. Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość umieszczonych tu informacji. Roszczenia przeciwko Stowarzyszeniu Przyjaciół Garbicza, które dotyczą szkód materialnych lub też natury poglądowej, spowodowane poprzez korzystanie z błędnych lub też niekompletnych informacji, są wykluczone. Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza oświadcza jedynie, że w miare swoich możliwości postara się zatroszczyć, by poszczególne fragmenty umieszczonych w serwisie internetowym informacji były umieszczane z należytą starannością i oparte na uzasadnionych podstawach. Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza zastrzega sobie jednoznacznie prawo do zmian, uzupełniania, usuwania publikacji w dowolnym czasie, jak również do usuwania części serwisu internetowego lub też jego całości, bez zapowiedzi.

 

2. Wykluczenie odpowiedzialności za zawartość linkowanych stron internetowych

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza nie ponosi odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową lub pocztę elektroniczną, do których możliwy jest dostęp ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza, za pomocą pośrednich i bezpośrednich odsyłaczy i linków. Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza nie posiada prawa ani technicznych możliwości wglądu lub wpływu na aktualną bądź przyszłą zawartość linkowanych stron internetowych, dlatego nie kontroluje i nie sprawdza ich zawartości. Niniejszym Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza wyraźnie i jednoznacznie odcina się od zawartości tych stron. Ustalenie to obowiązuje łącznie wobec wszystkich kolejnych załączonych linków oraz odsyłaczy, w tym również do księgi gości, forum dyskusyjnego i listy e-maili. Za wszelkie zawartości linkowanych stron, Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza nie odpowiada. Korzystanie ze stron internetowych, do których są linki ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.3. Prawne skutki wykluczenia odpowiedzialności

Poważsze wykluczenia odpowiedzialności stanowią integralną część serwisu internetowego Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza. Jeżeli fragmenty lub pojedyncze sformułowania tego tekstu dotyczące sytuacji prawnej są niezgodne, nieaktualne lub niekompletne, pozostałe części tego dokumentu zachowują ważność i pozostają w mocy prawa, w stopniu nienaruszonym.4. Prawa autorskie i przeznaczenie serwisu internetowego Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza

Zawartości serwisu internetowego Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza, tj., animacje, zdjęcia i teksty, są chronione prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej. Żadne z zawartych w serwisie informacji, czy to w formie tekstu, czy też ilustracji (grafiki, rysunku, zdjęcia, animacji itp.), nie mogą być wykorzystywane. Zwraca się uwagę, aby we wszystkich publikacjach odwoływać się do praw autorskich zamieszczanych tekstów i ilustracji. Umieszczone w serwisie internetowym Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza znaki towarowe i handlowe, logo, marki i towary są chronione oraz podlegają obowiązującym regulacjom prawnym i prawom własności zarejestrowanych właścicieli, za zgodą których zostały opublikowane w serwisie. Zawartość serwisu internetowego przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku użytkowników i poza oglądaniem zawartość nie może być w jakimkolwiek celu powielana, modyfikowana, przenoszona lub publikowana, w jakiejkolwiek części, bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza. Redagowanie zawartości serwisu pozostaje wyłącznie w kompetencji Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza lub upoważnionych przez nie osób.

 

5. Impressum

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza

Garbicz 25
66-235 Torzym

Numer konta bankowego:

49 1020 2036 0000 0602 0083 3517

PKO Bank Polski SA

 

tel.: +48 886885041
e-mail: garbicz25@o2.pl
http://spg.beepworld.pl

 

KRS 0000420937

REGON 081069359

NIP 4290069389

 

 


Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!