***

 

Drodzy członkowie i sympatycy, Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza posiada konto bankowe, na które będą wpłacane składki i datki. Składki członkowskie prosimy wpłacać bezpośrednio na konto nr:

49 1020 2036 0000 0602 0083 3517 PKO Bank Polski SA

lub za pośrednictwem skarbnika, pana Mirosława Baranowskiego.

 

***

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza zwraca się do wszystkich osób, którym leży na sercu zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnej przyrody Garbicza, o dostarczenie wypełnionego i podpisanego poniższego oświadczenia do pana Martina Smolińskiego, Garbicz 25.

Treść oświadczenia w formacie PDF.

***

 

15 maja 2012 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000420937. Inne dane Stowarzyszenia Przyjaciół Garbicza to REGON 081069359 i NIP 4290069389, oraz numer konta bankowego49 1020 2036 0000 0602 0083 3517 w PKO Bank Polski SA

 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!